Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn – Biển báo giao thông số hiệu 131c

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn, Biển báo giao thông số hiệu 131c có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày chẵn Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn – Biển báo giao thông số hiệu 131c thuộc nhóm biến báo cấm. Mô tả biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn –…

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ - Biển báo giao thông số hiệu 131b

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b thuộc nhóm biến báo cấm. Mô tả biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ…

Biển báo cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a

Biển báo cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a được sử dụng để báo nơi cấm đỗ xe trừ các loại xe được ưu tiên theo quy định Biển báo cấm đỗ xe là biển báo giao thông số hiệu 131a theo quy định của bộ giao thông vận tải Mô tả biển cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a Biển báo…

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 130

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe - Biển báo giao thông số hiệu 130

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 130 để báo cấm các loại xe cơ giới dừng, đỗ ở phía đường có đặt biển trừ các xe được ưu tiên Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe là biển báo giao thông  thuộc nhóm biển báo cấm. Hiệu lực cấm của biển bắt đầu từ vị trí đặt biển đến nơi…