Biển báo Cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 125

Biển báo Cấm vượt - Biển báo giao thông số hiệu 125

Để báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau trên đường phải đặt biển báo Cấm vượt, biển báo mang số hiệu 125, theo quy định của bộ Giao thông vận tải Biển báo cấm vượt là biển báo giao thông số hiệu 125. a) Để báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau, phải đặt biển số P.125 “Cấm vượt”. b) Biển có hiệu lực cấm tất…

Biển báo Cấm ôtô tải vượt – Biển báo giao thông số hiệu 126

Biển báo cấm ôtô tải vượt - Biển báo giao thông số hiệu 126

Để báo cấm xe tải vượt các loại xe cơ giới khác trên đường phải đặt biển báo Cấm ô tô tải vượt, biển báo mang số hiệu 126, theo quy định của bộ Giao thông vận tải Biển báo Cấm ô tô tải vượt là biển báo giao thông số hiệu 126. a) Để báo cấm các loại ôtô tải vượt xe cơ giới khác, phải đặt biển số…