Biển báo hết tất cả các lệnh cấm – Biển báo giao thông số hiệu 135

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm - Biển báo giao thông số hiệu 135

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm – Biển báo giao thông số hiệu 135 sử dụng để thông báo rằng tất cả các lệnh cấm trước đó đã hết hiệu lực Biển báo hết tất cả các lệnh cấm là biển báo giao thông thuộc nhóm các biển báo cấm. Mô tả biển hết tất cả các lệnh cấm – Biển báo giao thông số hiệu 135 Biển…

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa – Biển báo giao thông số hiệu 134

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa - Biển báo giao thông số hiệu 134

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa – Biển báo giao thông số hiệu 134 để thông báo hiệu lực của biển hạn chế tốc độ đã hết Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa là biển báo giao thông thuộc nhóm biển báo cấm. Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển hạn chế tốc độ hết…

Biển báo hết cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 133

Biển báo hết cấm vượt - Biển báo giao thông số hiệu 133

Biển báo hết cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 133 có tác dụng báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của các biển báo cấm vượt. Biển báo hết cấm vượt là biển báo giao thông thuộc nhóm các biển báo cấm. Mô tả biển hết cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 133 Biển báo hết cấm vượt là biển báo…

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp để báo các loại xe phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp là biển báo giao thông số hiệu 132. a) Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các…

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn – Biển báo giao thông số hiệu 131c

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn, Biển báo giao thông số hiệu 131c có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày chẵn Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn – Biển báo giao thông số hiệu 131c thuộc nhóm biến báo cấm. Mô tả biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn –…

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ - Biển báo giao thông số hiệu 131b

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b thuộc nhóm biến báo cấm. Mô tả biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ…

Biển báo cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a

Biển báo cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a được sử dụng để báo nơi cấm đỗ xe trừ các loại xe được ưu tiên theo quy định Biển báo cấm đỗ xe là biển báo giao thông số hiệu 131a theo quy định của bộ giao thông vận tải Mô tả biển cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a Biển báo…

Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm – Biển báo giao thông số hiệu 127a

Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm - Biển báo giao thông số hiệu 127a

Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm – Biển báo giao thông số hiệu 127a để báo tốc độ tối đa mà các phương tiện được phép chạy trên đường về ban đêm Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm – Biển báo giao thông số hiệu 127a thuộc nhóm biển báo cấm. a) Khi cần phải quy định tốc độ tối…

Biển báo Tốc độ tối đa cho phép – Biển báo giao thông số hiệu 127

Biển báo Tốc độ tối đa cho phép - Biển báo giao thông số hiệu 127

Để báo tốc độ tối đa mà các xe cơ giới được phép chạy trên đường, người ta sử dụng biển báo tốc độ tối đa cho phép theo Quy định của bộ Giao thông vận tải Biển báo tốc độ tối đa cho phép là biển báo giao thông số hiệu 127. a) Để báo tốc độ tối đa cho phép các xe cơ giới chạy, phải cắm biển…

Biển báo Cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 125

Biển báo Cấm vượt - Biển báo giao thông số hiệu 125

Để báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau trên đường phải đặt biển báo Cấm vượt, biển báo mang số hiệu 125, theo quy định của bộ Giao thông vận tải Biển báo cấm vượt là biển báo giao thông số hiệu 125. a) Để báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau, phải đặt biển số P.125 “Cấm vượt”. b) Biển có hiệu lực cấm tất…