Biển báo hết tất cả các lệnh cấm – Biển báo giao thông số hiệu 135

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm - Biển báo giao thông số hiệu 135

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm – Biển báo giao thông số hiệu 135 sử dụng để thông báo rằng tất cả các lệnh cấm trước đó đã hết hiệu lực Biển báo hết tất cả các lệnh cấm là biển báo giao thông thuộc nhóm các biển báo cấm. Mô tả biển hết tất cả các lệnh cấm – Biển báo giao thông số hiệu 135 Biển…

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa – Biển báo giao thông số hiệu 134

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa - Biển báo giao thông số hiệu 134

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa – Biển báo giao thông số hiệu 134 để thông báo hiệu lực của biển hạn chế tốc độ đã hết Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa là biển báo giao thông thuộc nhóm biển báo cấm. Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển hạn chế tốc độ hết…

Biển báo hết cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 133

Biển báo hết cấm vượt - Biển báo giao thông số hiệu 133

Biển báo hết cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 133 có tác dụng báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của các biển báo cấm vượt. Biển báo hết cấm vượt là biển báo giao thông thuộc nhóm các biển báo cấm. Mô tả biển hết cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 133 Biển báo hết cấm vượt là biển báo…

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp để báo các loại xe phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp là biển báo giao thông số hiệu 132. a) Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các…

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn – Biển báo giao thông số hiệu 131c

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn, Biển báo giao thông số hiệu 131c có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày chẵn Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn – Biển báo giao thông số hiệu 131c thuộc nhóm biến báo cấm. Mô tả biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn –…

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ - Biển báo giao thông số hiệu 131b

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b thuộc nhóm biến báo cấm. Mô tả biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ…

Biển báo cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a

Biển báo cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a được sử dụng để báo nơi cấm đỗ xe trừ các loại xe được ưu tiên theo quy định Biển báo cấm đỗ xe là biển báo giao thông số hiệu 131a theo quy định của bộ giao thông vận tải Mô tả biển cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a Biển báo…

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 130

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe - Biển báo giao thông số hiệu 130

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 130 để báo cấm các loại xe cơ giới dừng, đỗ ở phía đường có đặt biển trừ các xe được ưu tiên Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe là biển báo giao thông  thuộc nhóm biển báo cấm. Hiệu lực cấm của biển bắt đầu từ vị trí đặt biển đến nơi…

Biển báo cấm sử dụng còi – Biển báo giao thông số hiệu 128

Biển báo cấm sử dụng còi - Biển báo giao thông số hiệu 128

Biển báo cấm sử dụng còi – Biển báo giao thông số hiệu 128 sử dụng để thông báo cấm các loại xe sử dụng còi cho đến khi hết hiệu lực của biển này Biển báo cấm sử dụng còi là biển báo giao thông thuộc nhóm biển báo cấm, biển hết hiệu lực khi hết phạm vi tác dụng quy định trên biển phụ hoặc đến khi thấy…

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép cho  biết hiệu lực của biển ghép tốc độ tối đa cho phép trước đó hết tác dụng Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép là biển báo giao thông số hiệu 124d. Mô tả biển hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép –…