Biển cấm ô tô – Biển báo cấm số hiệu 103a

Biển cấm ô tô - Biển báo cấm số hiệu 103a

Biển cấm ô tô – Biển báo cấm số hiệu 103a là biển báo giao thông báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định. Biển cấm ô tô có số hiệu là: 103a. Mô tả biển cấm ô tô – Biển báo cấm số…

Biển cấm đi ngược chiều – Biển báo giao thông số 102

Biển cấm đi ngược chiều - Biển báo giao thông số 102

Biển cấm đi ngược chiều là biển báo giao thông báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định. Biển cấm đi ngược chiều có số hiệu là: 102 Mô tả biển cấm đi ngược chiều Biển cấm đi ngược chiều là biển báo giao thông hình tròn,…

Biển báo giao thông: Biển đường cấm

Biển báo giao thông: Biển đường cấm

Biển đường cấm là biển báo giao thông báo đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Số hiện biển báo: 101 Mô tả biển đường cấm Biển đường cấm là biển báo giao thông hình tròn, nền trắng, viền màu đỏ. Xem hình vẽ bên dưới. Biển đường cấm thường gặp…