Biển báo cấm máy kéo – Biển báo giao thông số hiệu 109

Biển báo cấm máy kéo - Biển báo giao thông số hiệu 109

Biển báo cấm máy kéo – Biển báo giao thông số hiệu 109 là biển báo cấm báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua. Biển báo cấm máy kéo là biển báo giao thông số hiệu 109 Mô tả biển báo cấm máy kéo – Biển báo giao thông số hiệu 109 Biển báo cấm máy kéo…

Biển báo cấm ôtô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc

Biển báo cấm ôtô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc

Biển báo cấm ôtô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc (Biển báo giao thông số hiệu 108) báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật lệ nhà nước quy định. Biển báo cấm ôtô,…

Biển báo cấm ô tô khách và ô tô tải (Biển số 107)

Biển báo cấm ô tô khách và ô tô tải (Biển số 107)

Biển báo cấm ô tô khách và ô tô tải (Biển số 107) là biển báo giao thông báo đường cấm ôtô chở khách và các loại ôtô tải kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển báo cấm ô tô khách và ô tô tải là biển báo giao thông số hiệu 107….

Biển báo cấm xe chở hàng nguy hiểm (Biển 106c)

Biển báo cấm xe chở hàng nguy hiểm (Biển 106c)

Biển báo cấm xe chở hàng nguy hiểm (Biển báo giao thông số hiệu 106c) là biển báo giao thông báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm. Biển báo cấm xe chở hàng nguy hiểm là biển báo giao thông có số hiệu là 106c. Mô tả biển báo cấm xe chở hàng nguy hiểm (Biển báo giao thông số hiệu 106c) Biển báo cấm xe chở hàng nguy hiểm là…

Biển báo cấm ô tô tải có tổng trọng lượng vượt quá quy định

Biển báo cấm ô tô tải có tổng trọng lượng vượt quá quy định

Biển báo cấm ô tô tải có tổng trọng lượng vượt quá quy định là biển báo cấm ô tô tải có tổng trọng lượng (trọng lượng xe cộng hàng) vượt quá con số đã quy định trên biển. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển. Biển báo cấm ô tô tải có tổng trọng lượng…

Biển báo cấm ô tô tải – Biển báo giao thông số hiệu 106a

Biển báo cấm ô tô tải - Biển báo giao thông số hiệu 106a

Biển báo cấm ô tô tải – Biển báo giao thông số hiệu 106a báo đường cấm tất cả các loại ôtô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng. Biển báo cấm ô tô tải là biển báo giao thông số hiệu 106a….

Biển cấm ô tô và mô tô – Biển báo giao thông số 105

Biển cấm ô tô và mô tô - Biển báo giao thông số 105

Biển cấm ô tô và mô tô – Biển báo giao thông số 105 là biển báo cấm báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định. Biển cấm ô tô và mô tô là biển báo giao thông số hiệu 105 Mô tả biển cấm ô tô và mô tô – Biển báo giao…

Biển cấm mô tô – Biển báo giao thông số hiệu 104

Biển cấm mô tô - Biển báo giao thông số hiệu 104

Biển cấm mô tô – Biển báo giao thông số hiệu 104 là biển báo cấm báo đường cấm tất cả các loại môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo quy định. Biển cấm mô tô là biển báo giao thông số hiệu 104. Mô tả biển cấm mô tô – Biển báo giao thông số hiệu 104 Mô tả biển cấm mô tô là biển báo…

Biển cấm ô tô rẽ trái – Biển báo cấm số hiệu 103c

Biển cấm ô tô rẽ trái - Biển báo cấm số hiệu 103c

Biển cấm ô tô rẽ trái – Biển báo cấm số hiệu 103c báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng rẽ trái, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định Biển cấm ô tô rẽ trái là biển báo giao thông số hiệu 103c. Mô tả biển cấm ô tô rẽ trái –…

Biển cấm ô tô rẽ phải – Biển báo cấm số hiệu 103b

Biển cấm ô tô rẽ phải - Biển báo cấm số hiệu 103b

Biển cấm ô tô rẽ phải – Biển báo cấm số hiệu 103b báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định. Biển cấm ô tô rẽ phải là biển báo giao thông số hiệu 103b. Mô tả biển cấm ô tô rẽ phải –…