Biển báo hạn chế tải trọng toàn bộ xe – Biển báo giao thông số hiệu 115

Biển báo hạn chế tải trọng toàn bộ xe - Biển báo giao thông số hiệu 115

Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có tải trọng toàn bộ xe (tải trọng bản thân xe cộng với khối lượng chuyên chở) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua. Biển báo hạn chế tải trọng toàn bộ xe là biển báo giao thông số hiệu 115. Mô tả biển báo hạn…

Biển báo cấm xe súc vật kéo – Biển báo giao thông số hiệu 114

Biển báo cấm xe súc vật kéo - Biển báo giaon thông số hiệu 114

Biển báo cấm xe súc vật kéo – Biển báo giao thông số hiệu 114 để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua. Biển báo cấm xe súc vật kéo là biển báo số mang hiệu 114. Mô tả biển báo cấm xe súc vật kéo – Biển báo giao thông số hiệu 114 Biển báo…

Biển báo cấm xe người kéo, đẩy – Biển báo số hiệu 113

Biển báo cấm xe người kéo, đẩy - Biển báo số hiệu 113

Biển báo cấm xe người kéo, đẩy – Biển báo giao thông số hiệu 113 báo đường cấm xe thô sơ, chuyển động do người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người tàn tật. Biển báo cấm xe người kéo, đẩy là biển báo giao thông số hiệu 113. Mô tả…

Biển báo cấm người đi bộ – Biển báo giao thông số hiệu 112

Biển báo cấm người đi bộ - Biển báo giao thông số hiệu 112

Biển báo cấm người đi bộ – Biển báo giao thông số hiệu 112 là biển báo cấm báo đường cấm người đi bộ qua lại. Biển báo cấm người đi bộ là biển báo giao thông số hiệu 112. Mô tả biển báo cấm người đi bộ – Biển báo giao thông số hiệu 112 Biển báo cấm người đi bộ là biển báo giao thông hình tròn, nền trắng,…

Biển báo cấm xe ba bánh loại không có động cơ (Biển số hiệu 111d)

Biển báo cấm xe ba bánh loại không có động cơ (Biển số hiệu 111d)

Biển báo cấm xe ba bánh loại không có động cơ (Biển báo giao thông số hiệu 111d) là biển báo giao thông báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi đạp v.v… Biển báo cấm xe ba bánh loại không có động cơ là biển báo giao thông số hiệu 111d. Mô tả biển báo cấm xe ba bánh loại không có…

Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (Biển số hiệu 111c)

Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (Biển số hiệu 111c)

Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (Biển báo giao thông số hiệu 111c) là biển báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lôi máy v.v… Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ là biển báo giao thông số hiệu 111c. Mô tả biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (Biển báo giao thông số hiệu 111c)…

Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (Biển số hiệu 111b)

Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (Biển số hiệu 111b)

Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (Biển số hiệu 111b) là biển báo giao thông báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy v.v… Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ là biển báo giao thông số hiệu 111b. Mô tả biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ – Biển báo giao thông…

Biển báo cấm xe gắn máy – Biển báo giao thông số hiệu 111a

Biển báo cấm xe gắn máy - Biển báo giao thông số hiệu 111a

Biển báo cấm xe gắn máy – Biển báo giao thông số hiệu 111a báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp. Biển báo cấm xe gắn máy là biển báo giao thông số hiệu 111a. Mô tả biển báo cấm xe gắn máy – Biển báo giao thông số hiệu 111a Biển báo cấm xe gắn máy có hình tròn, nền…

Biển báo cấm xe đạp thồ – Biển báo giao thông số hiệu 110b

Biển báo cấm xe đạp thồ - Biển báo giao thông số hiệu 110b

Biển báo cấm xe đạp thồ – Biển báo giao thông số hiệu 110b là biển báo cấm báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này. Biển báo cấm xe đạp thồ là biển báo giao thông số hiệu 110b. Mô tả biển báo cấm xe đạp thồ – Biển báo giao thông số hiệu 110b Biển báo cấm xe đạp thồ…

Biển báo cấm đi xe đạp – Biển báo giao thông số hiệu 110a

Biển báo cấm đi xe đạp - Biển báo giao thông số hiệu 110a

Biển báo cấm đi xe đạp – Biển báo giao thông số hiệu 110a là biển báo cấm báo đường cấm xe đạp đi qua. Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp. Biển báo cấm đi xe đạp là biển báo giao thông số hiệu 110a Mô tả biển báo cấm đi xe đạp – Biển báo giao thông số hiệu 110a Biển báo cấm đi…