Biển báo Cấm rẽ trái và quay đầu xe – Biển báo giao thông số hiệu 124c

Biển báo Cấm rẽ trái và quay đầu xe - Biển báo giao thông số hiệu 124c

Để báo cấm các loại xe rẽ trái đồng thời cấm quay đầu phải đặt biển báo Cấm rẽ trái và quay đầu xe theo quy định của bộ giao thông vận tải Biển báo Cấm rẽ trái và quay đầu xe là biển báo giao thông số hiệu 124c. Mô tả biển Cấm rẽ trái và quay đầu xe – Biển báo giao thông số hiệu 124c Biển báo…

Biển báo Cấm quay đầu xe – Biển báo giao thông số hiệu 124a, 124b

Biển báo Cấm quay đầu xe - Biển báo giao thông số hiệu 124a, 124b

Để báo Cấm quay đầu xe trên đường người ta thường sử dụng biển báo Cấm quay đầu xe , mang số hiệu 124a và 124b, theo quy định của bộ Giao thông vận tải Biển báo Cấm quay đầu xe là biển báo giao thông thuộc nhóm biển báo cấm. a) Để báo cấm các loại xe quay đầu (theo kiểu chữ U), phải đặt biển số P.124a “Cấm…

Biển báo Cấm rẽ phải – Biển báo giao thông số hiệu 123b

Biển báo Cấm rẽ phải- Biển báo giao thông số hiệu 123b

Để báo Cấm rẽ phải trên đường người ta thường sử dụng biển báo Cấm rẽ phải, mang số hiệu 123b, theo quy định của bộ Giao thông vận tải Biển báo Cấm rẽ phải là biển báo giao thông số hiệu 123b. Mô tả biển Cấm rẽ phải – Biển báo giao thông số hiệu 123b Biển báo Cấm rẽ phải là biển báo giao thông hình tròn, nền…

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa hai xe – Biển báo giao thông số hiệu 121

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa hai xe - Biển báo giao thông số hiệu 121

Để báo Cự ly tối thiểu giữa hai xe trên đường người ta thường sử dụng biển báo số hiệu 121, Cự ly tối thiểu giữa hai xe, theo quy định của bộ GTVT Biển báo Cự ly tối thiểu giữa hai xe là biển báo giao thông thuộc nhóm biển báo cấm. Mô tả biển Cự ly tối thiểu giữa hai xe – Biển báo giao thông số hiệu…

Biển báo Cấm rẽ trái- Biển báo giao thông số hiệu 123a

Biển báo Cấm rẽ trái- Biển báo giao thông số hiệu 123a

Để báo Cấm rẽ trái trên đường người ta thường sử dụng biển báo Cấm rẽ trái, mang số hiệu 123a, theo quy định của bộ Giao thông vận tải Biển báo Cấm rẽ trái là biển báo giao thông số hiệu 123a. Mô tả biển Cấm rẽ trái – Biển báo giao thông số hiệu 123a Biển báo Cấm rẽ trái là biển báo giao thông hình tròn, nền…

Biển báo Hạn chế chiều dài xe ôtô, máy kéo moóc hoặc sơ-mi-rơ moóc

Biển báo Hạn chế chiều dài xe ôtô, máy kéo moóc hoặc sơ-mi-rơ moóc

Để báo Hạn chế chiều dài xe ôtô, máy kéo moóc hoặc sơ-mi-rơ moóc trên đường người ta sử dụng biển báo mang số hiệu 120 theo quy định của bộ GTVT Hạn chế chiều dài xe ôtô, máy kéo moóc hoặc sơ-mi-rơ moóc là biển báo giao thông số hiệu 120. Mô tả biển Hạn chế chiều dài xe ôtô, máy kéo moóc hoặc sơ-mi-rơ moóc- Biển báo giao…

Biển báo Hạn chế chiều dài xe – Biển báo giao thông số hiệu 119

Biển báo Hạn chế chiều dài xe - Biển báo giao thông số hiệu 119

Để báo hạn chế chiều dài của xe qua một đoạn đường người ta sử dụng biển báo mang số hiệu 119  – biển báo Hạn chế chiều dài xe theo quy định của bộ GTVT Biển báo Hạn chế chiều dài xe là biển báo giao thông số hiệu 119. a) Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu…

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe – Biển báo giao thông số hiệu 118

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe - Biển báo giao thông số hiệu 118

Để báo hạn chế chiều ngang của xe qua một đoạn đường người ta sử dụng biển báo mang số hiệu 118  – biển báo Hạn chế chiều ngang xe theo quy định của bộ GTVT Biển báo Hạn chế chiều ngang xe là biển báo giao thông số hiệu 118. a) Để báo hạn chế chiều ngang của xe, phải đặt biển số P.118 “Hạn chế chiều ngang xe…

Biển báo Hạn chế chiều cao – Biển báo giao thông số hiệu 117

Biển báo Hạn chế chiều cao - Biển báo giao thông số hiệu 117

Để báo hạn chế chiều cao của xe qua một đoạn đường người ta sử dụng biển báo mang số hiệu 117  – biển báo Hạn chế chiều cao theo quy định của bộ GTVT Biển báo Hạn chế chiều cao là biển báo giao thông số hiệu 117. a) Để báo hạn chế chiều cao của xe, phải đặt biển báo số hiệu 117 “Hạn chế chiều cao”. b)…

Biển báo Hạn chế tải trọng trên trục xe – Biển báo giao thông số hiệu 116

Biển báo Hạn chế tải trọng trên trục xe - Biển báo giao thông số hiệu 116

Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có tải trọng toàn bộ xe (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe (tải trọng trục xe) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua Biển báo Hạn chế tải trọng trên trục xe là biển báo giao thông số hiệu…