Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường – Biển báo số hiệu 127b

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường - Biển báo số hiệu 127b

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường – Biển báo số hiệu 127b là biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường là biển báo giao thông số hiệu 127b. Xe chạy trên làn đường nào phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó.

Mô tả Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường – Biển báo giao thông số hiệu 127b

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường là biển báo giao thông hình chữ nhật, nền màu xanh, viền trắng; trên biển có các mũi tên màu trắng biểu thị cho các làn đường, trên các mũi tên có một hình tròn nền trắng, viền đỏ bên trong có số chỉ tốc độ tối đa cho phép xe chạy trên làn đường đó. Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường được minh họa như hình dưới đây.

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường - Biển báo số hiệu 127b
Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường – Biển báo số hiệu 127b

Xem thêm:

Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm – Biển báo giao thông số hiệu 127a

Biển báo Tốc độ tối đa cho phép – Biển báo giao thông số hiệu 127

Biển báo cấm ôtô tải vượt – Biển báo giao thông số hiệu 126

Biển báo Cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 125

Biển báo Cấm ôtô rẽ phải và quay xe – Biển báo giao thông số hiệu 124f

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *