Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường quy định phương tiện phải đi đúng làn đường, tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường là biển báo giao thông số hiệu 127c. Các loại phương tiện phải đi đúng làn đường và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó.

Mô tả Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường – Biển báo giao thông số hiệu 127c

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường là biển báo giao thông hình chữ nhật, nền màu xanh, viền trắng; trên biển có các đường gạch đứt màu trắng để phân chia các làn đường, trên các làn đường có các biểu tượng để quy định phương tiện được phép chạy trên làn đường đó và một hình tròn nền trắng, viền đỏ ở phía trên bên trong có số chỉ tốc độ tối đa cho phép xe chạy trên làn đường đó. Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường được minh họa như hình dưới đây.

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường
Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường

Xem thêm:

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường – Biển báo số hiệu 127b

Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm – Biển báo giao thông số hiệu 127a

Biển báo Tốc độ tối đa cho phép – Biển báo giao thông số hiệu 127

Biển báo cấm ôtô tải vượt – Biển báo giao thông số hiệu 126

Biển báo Cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 125

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *