Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm – Biển báo giao thông số hiệu 127a

Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm - Biển báo giao thông số hiệu 127a

Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm – Biển báo giao thông số hiệu 127a để báo tốc độ tối đa mà các phương tiện được phép chạy trên đường về ban đêm

Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm – Biển báo giao thông số hiệu 127a thuộc nhóm biển báo cấm.

a) Khi cần phải quy định tốc độ tối đa về ban đêm cho các phương tiện phải đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm.
b) Số ghi trên biển tốc độ tối đa cho phép lớn nhất về ban đêm tính bằng km/h và không lớn hơn 80 km/h. Người tham gia giao thông về ban đêm không được vượt quá giá trị tốc độ ghi trên biển trừ một số trường hợp ưu tiên được quy định. Trong phạm vi hiệu lực của biển P.127a ”Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”, nếu gặp biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” thì người lái phải tuân thủ theo giá trị tốc độ tối đa quy định ghi trên biển số P.127.

Mô tả biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm – Biển báo giao thông số hiệu 127a

Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm là biển báo giao thông hình chữ nhật, nền màu trắng, viền đen; ở giữa biển gồm có hai phần, bên trên là hình tròn viền màu đỏ, nền đen bên trong có chữ “ĐÊM” và số chỉ tốc độ tối đa mà xe được phép chạy qua, ở dưới là hình chữ nhật nhỏ nền trắng để chỉ thời gian hiệu lực của biển. Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm được minh họa như hình dưới đây.

Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm - Biển báo giao thông số hiệu 127a
Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm – Biển báo giao thông số hiệu 127a

Xem thêm:

Biển báo Tốc độ tối đa cho phép – Biển báo giao thông số hiệu 127

Biển báo cấm ôtô tải vượt – Biển báo giao thông số hiệu 126

Biển báo Cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 125

Biển báo Cấm ôtô rẽ phải và quay xe – Biển báo giao thông số hiệu 124f

Biển báo Cấm ôtô rẽ trái và quay xe – Biển báo giao thông số hiệu 124e

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *