Biển báo Tốc độ tối đa cho phép – Biển báo giao thông số hiệu 127

Biển báo Tốc độ tối đa cho phép - Biển báo giao thông số hiệu 127

Để báo tốc độ tối đa mà các xe cơ giới được phép chạy trên đường, người ta sử dụng biển báo tốc độ tối đa cho phép theo Quy định của bộ Giao thông vận tải

Biển báo tốc độ tối đa cho phép là biển báo giao thông số hiệu 127.

a) Để báo tốc độ tối đa cho phép các xe cơ giới chạy, phải cắm biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép”;
b) Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Người điều khiển phương tiện căn cứ vào điều kiện cụ thể khác như khí hậu thời tiết tình trạng mặt đường, tình hình giao thông, phương tiện, điều kiện sức khỏe để điều khiển phương tiện với tốc độ phù hợp, an toàn và không quá giá trị ghi trên biển;
c) Số ghi trên biển hạn chế tốc độ tối đa cho phép tính bằng km/h.

Mô tả biển tốc độ tối đa cho phép – Biển báo giao thông số hiệu 127

Biển báo tốc độ tối đa cho phép là biển báo giao thông hình tròn, nền màu trắng, viền đỏ; ở giữa biển là con số chỉ tốc độ tối đa mà các loại xe cơ giới được phép chạy trên đường. Biển báo tốc độ tối đa cho phép được minh họa như hình dưới đây.

Biển báo Tốc độ tối đa cho phép - Biển báo giao thông số hiệu 127
Biển báo Tốc độ tối đa cho phép – Biển báo giao thông số hiệu 127

Xem thêm:

Biển báo cấm ôtô tải vượt – Biển báo giao thông số hiệu 126

Biển báo Cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 125

Biển báo Cấm ôtô rẽ phải và quay xe – Biển báo giao thông số hiệu 124f

Biển báo Cấm ôtô rẽ trái và quay xe – Biển báo giao thông số hiệu 124e

Biển báo Cấm rẽ phải và quay đầu xe – Biển báo giao thông số hiệu 124d

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *