Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp để báo các loại xe phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp là biển báo giao thông số hiệu 132.

a) Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định khi thấy biển số P.132 phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua các đoạn đường hẹp hoặc cầu hẹp, phải đặt biển số P.132 “Nhường đường cho xe cơ giới ngược chiều qua đường hẹp”.

b) Biển có hiệu lực đối với các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả xe được ưu tiên theo quy định khi đi vào các đoạn đường hẹp có đặt biển số P.132 và trên hướng ngược lại đang có các loại xe cơ giới đi tới thì phải dừng lại ở vị trí thích hợp để nhường đường.

Mô tả Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp – Biển báo giao thông số hiệu 132

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp là biển báo giao thông hình tròn, nền màu trắng, viền đỏ; ở giữa biển có hai mũi tên đứng ngược chiều nhau, mũi tên bên trái có màu đen, chiều hướng xuống dưới còn mũi tên bên phải có màu đỏ, chiều hướng lên trên. Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp được minh họa như hình dưới đây.

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Xem thêm:

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn – Biển báo giao thông số hiệu 131c

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b

Biển báo cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 130

Biển báo kiểm tra – Biển báo giao thông số hiệu 129

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *