Biển báo kiểm tra – Biển báo giao thông số hiệu 129

Biển báo kiểm tra - Biển báo giao thông số hiệu 129

Biển báo kiểm tra – Biển báo giao thông số hiệu 129 báo nơi đặt trạm kiểm tra, các phương tiện phải dừng lại làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định

Biển báo kiểm tra là biển báo giao thông thuộc nhóm biển báo cấm thường được đặt ở trước vị trí có trạm kiểm tra, kiểm soát.

Mô tả biển kiểm tra – Biển báo giao thông số hiệu 129

Biển báo kiểm tra là biển báo giao thông hình tròn, nền màu trắng, viền đỏ; ở giữa biển là gạch ngang màu đen bên dưới có dòng chữ “KIỂM TRA”. Biển báo kiểm tra được minh họa như hình dưới đây.

Biển báo kiểm tra - Biển báo giao thông số hiệu 129
Biển báo kiểm tra – Biển báo giao thông số hiệu 129

Xem thêm:

Biển báo cấm sử dụng còi – Biển báo giao thông số hiệu 128

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường – Biển báo số hiệu 127b

Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm – Biển báo giao thông số hiệu 127a

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *