Biển báo hết tất cả các lệnh cấm – Biển báo giao thông số hiệu 135

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm - Biển báo giao thông số hiệu 135

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm – Biển báo giao thông số hiệu 135 sử dụng để thông báo rằng tất cả các lệnh cấm trước đó đã hết hiệu lực

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm là biển báo giao thông thuộc nhóm các biển báo cấm.

Mô tả biển hết tất cả các lệnh cấm – Biển báo giao thông số hiệu 135

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm là biển báo giao thông hình tròn, nền màu trắng, viền xanh; ở giữa biển là gạch sọc màu đen kéo từ góc trên bên phải xuống đến góc dưới bên trái. Biển báo hết tất cả các lệnh cấm được minh họa như hình dưới đây.

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm - Biển báo giao thông số hiệu 135
Biển báo hết tất cả các lệnh cấm – Biển báo giao thông số hiệu 135

Xem thêm:

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa – Biển báo giao thông số hiệu 134

Biển báo hết cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 133

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn – Biển báo giao thông số hiệu 131c

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *