Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa – Biển báo giao thông số hiệu 134

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa - Biển báo giao thông số hiệu 134

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa – Biển báo giao thông số hiệu 134 để thông báo hiệu lực của biển hạn chế tốc độ đã hết

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa là biển báo giao thông thuộc nhóm biển báo cấm.

Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển hạn chế tốc độ hết tác dụng.

Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

Mô tả biển hết hạn chế tốc độ tối đa – Biển báo giao thông số hiệu 134

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa là biển báo giao thông hình tròn, nền màu trắng, viền xanh; ở giữa biển là gạch sọc màu đen kéo từ góc trên bên phải xuống đến góc dưới bên trái đè lên một con số biểu thị cho tốc độ tối đa cho phép xe chạy trước đó. Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa được minh họa như hình dưới đây.

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa - Biển báo giao thông số hiệu 134
Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa – Biển báo giao thông số hiệu 134

Xem thêm:

Biển báo hết cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 133

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn – Biển báo giao thông số hiệu 131c

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b

Biển báo cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *