Biển báo hết cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 133

Biển báo hết cấm vượt - Biển báo giao thông số hiệu 133

Biển báo hết cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 133 có tác dụng báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của các biển báo cấm vượt.

Biển báo hết cấm vượt là biển báo giao thông thuộc nhóm các biển báo cấm.

Mô tả biển hết cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 133

Biển báo hết cấm vượt là biển báo giao thông hình tròn, nền màu trắng, viền  xanh; ở giữa biển là gạch sọc màu đen kéo từ góc trên bên phải xuống đến góc dưới bên trái đè lên hình hai chiếc ô tô màu đen. Biển báo hết cấm vượt được minh họa như hình dưới đây.

Biển báo hết cấm vượt - Biển báo giao thông số hiệu 133
Biển báo hết cấm vượt – Biển báo giao thông số hiệu 133

Xem thêm:

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn – Biển báo giao thông số hiệu 131c

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b

Biển báo cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 130

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *