Biển báo Cấm ôtô rẽ trái và quay xe – Biển báo giao thông số hiệu 124e

Biển báo Cấm ôtô rẽ trái và quay xe - Biển báo giao thông số hiệu 124e

Để báo cấm các ô tô rẽ trái đồng thời cấm quay đầu phải đặt biển báo Cấm ôtô rẽ trái và quay xe theo quy định của bộ giao thông vận tải

Biển báo Cấm ôtô rẽ trái và quay xe là biển báo giao thông số hiệu 124e.

Mô tả biển Cấm ôtô rẽ trái và quay xe – Biển báo giao thông số hiệu 124e

Biển báo Cấm ôtô rẽ trái và quay xe là biển báo giao thông hình tròn, nền màu trắng, viền đỏ; có gạch màu đỏ kéo từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải của biển đè lên hình mũi tên hai nhánh, một nhánh chỉ hướng rẽ trái, một nhánh chỉ hướng quay đầu xe. Biển báo Cấm ôtô rẽ trái và quay xe được minh họa như hình dưới đây.

"Biển

Xem thêm:

Biển báo Cấm rẽ phải và quay đầu xe – Biển báo giao thông số hiệu 124d

Biển báo Cấm rẽ trái và quay đầu xe – Biển báo giao thông số hiệu 124c

Biển báo Cấm quay đầu xe – Biển báo giao thông số hiệu 124a, 124b

Biển báo Cấm rẽ phải – Biển báo giao thông số hiệu 123b

Biển báo Cấm rẽ trái- Biển báo giao thông số hiệu 123a

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *