Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 130

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe - Biển báo giao thông số hiệu 130

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 130 để báo cấm các loại xe cơ giới dừng, đỗ ở phía đường có đặt biển trừ các xe được ưu tiên

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe là biển báo giao thông  thuộc nhóm biển báo cấm.

Hiệu lực cấm của biển bắt đầu từ vị trí đặt biển đến nơi đường giao nhau hoặc đến vị trí quy định đỗ xe, dừng xe hoặc đến vị trí đặt biển “Hết tất cả các lệnh cấm” nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng.

Mô tả biển cấm dừng xe và đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 130

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe là biển báo giao thông hình tròn, nền màu xanh, viền đỏ; có dấu X lớn màu đỏ đè lên trên nền màu xanh. Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe được minh họa như hình dưới đây.

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe - Biển báo giao thông số hiệu 130
Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 130

Xem thêm:

Biển báo kiểm tra – Biển báo giao thông số hiệu 129

Biển báo cấm sử dụng còi – Biển báo giao thông số hiệu 128

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường – Biển báo số hiệu 127b

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *