Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ - Biển báo giao thông số hiệu 131b

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b thuộc nhóm biến báo cấm.

Mô tả biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b

Biển báo báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ là biển báo giao thông hình tròn, nền màu trắng, viền đỏ; có gạch chéo màu đỏ kéo từ góc trái bên trên đến góc dưới bên phải đè lên số I màu trắng trên nền xanh biểu thị cho ngày lẻ. Biển báo báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ được minh họa như hình dưới đây.

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ - Biển báo giao thông số hiệu 131b
Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ – Biển báo giao thông số hiệu 131b

Xem thêm:

Biển báo cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 130

Biển báo kiểm tra – Biển báo giao thông số hiệu 129

Biển báo cấm sử dụng còi – Biển báo giao thông số hiệu 128

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *