Biển báo cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a

Biển báo cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a được sử dụng để báo nơi cấm đỗ xe trừ các loại xe được ưu tiên theo quy định

Biển báo cấm đỗ xe là biển báo giao thông số hiệu 131a theo quy định của bộ giao thông vận tải

Mô tả biển cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a

Biển báo cấm đỗ xe là biển báo giao thông hình tròn, nền màu trắng, viền đỏ; có gạch chéo màu đỏ kéo từ góc trái bên trên đến góc dưới bên phải đè lên phần nền màu xanh. Biển báo cấm đỗ xe được minh họa như hình dưới đây.

Biển báo cấm đỗ xe - Biển báo giao thông số hiệu 131a
Biển báo cấm đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 131a

Xem thêm:

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe – Biển báo giao thông số hiệu 130

Biển báo kiểm tra – Biển báo giao thông số hiệu 129

Biển báo cấm sử dụng còi – Biển báo giao thông số hiệu 128

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *